วัดอยุธยา

เที่ยววัด ไหว้พระใหญ่ สมัยอยุธยา

          บทความนี้จะเป็นบทความขนาดยาวที่จะพยายามรวบรวมพระสำคัญที่มีขนาดใหญ่สมัยอยุธยาเท่าที่ ผู้เขียนทราบมารวบรวมไว้ ณ บทความชุดนี้ เพื่อจะได้เป็นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งรวบรวมพระพุทธรูปเหล่านี้ไว้ โดยสอดแทรกเกร็ดความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเข้าไป เพื่อให้ผู้ตามรอยได้สาระความรู้ไม่มากก็น้อยจากการเดินทางตามรอยผู้เขียน จะมีพระพุทธรูปองค์ใดบ้าง จะเป็นองค์ที่ผู้อ่านเคยไปสักการะหรือไม่ ติดตามกันได้เลยในบทความชุดนี้           ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่พระพุทธรูปขนาดใหญ่ในอิริยาบถนอนสมัยอยุธยากันก่อนเลย องค์แรกได้แก่ พระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงหบุรี ใกล้ๆกับกรุงเทพนี้เอง พระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวิหารขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์นี้เอง มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการสร้างวัดและพระนอนไว้สองเรื่อง เรื่องแรก ได้แก่ ในครั้งหนึ่งมีบุตรชายที่มีชื่อว่า สิงหพาหุที่มีบิดาตนเป็นราชสีห์ […]