วัดอยุธยา

เที่ยววัด ไหว้พระใหญ่ สมัยอยุธยา

          บทความนี้จะเป็นบทความขนาดยาวที่จะพยายามรวบรวมพระสำคัญที่มีขนาดใหญ่สมัยอยุธยาเท่าที่ ผู้เขียนทราบมารวบรวมไว้ ณ บทความชุดนี้ เพื่อจะได้เป็นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งรวบรวมพระพุทธรูปเหล่านี้ไว้ โดยสอดแทรกเกร็ดความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเข้าไป เพื่อให้ผู้ตามรอยได้สาระความรู้ไม่มากก็น้อยจากการเดินทางตามรอยผู้เขียน จะมีพระพุทธรูปองค์ใดบ้าง จะเป็นองค์ที่ผู้อ่านเคยไปสักการะหรือไม่ ติดตามกันได้เลยในบทความชุดนี้           ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่พระพุทธรูปขนาดใหญ่ในอิริยาบถนอนสมัยอยุธยากันก่อนเลย องค์แรกได้แก่ พระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงหบุรี ใกล้ๆกับกรุงเทพนี้เอง พระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวิหารขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์นี้เอง มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการสร้างวัดและพระนอนไว้สองเรื่อง เรื่องแรก ได้แก่ ในครั้งหนึ่งมีบุตรชายที่มีชื่อว่า สิงหพาหุที่มีบิดาตนเป็นราชสีห์ […]

วัดสุทัศน์

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ

            พิพิธภัณฑ์ เป็นสถานที่ หรือสถาบัน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและนอกการศึกษาในลักษณะสันทนาการความรู้ที่ได้รับจากการจัดแสดง ร่วมกับการอนุรักษ์จัดเก็บฟื้นฟูสภาพ โดยจัดแสดงทั้งในรูปแบบของวัตถุที่มนุษย์ทำขึ้น ได้แก่โบราณวัตถุ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ วัตถุที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ วัตถุทางธรณีวิทยา ชีววิทยา ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ โดยจัดให้ผู้คนสามารถเข้าชมได้ถาวร หรือจัดแสดงชั่วคราว พิพิธภัณฑสถานมักจะให้บริการแก่สาธารณชน เพื่อแสดงความภูมิใจของท้องถิ่น ดึงดูดนักท่องเที่ยว วันนี้จะขอแนะนำพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ เผื่อใครอยากเที่ยวแต่ไม่อยากไปไกลจากในเมืองก็สามารถเที่ยวได้ […]

เที่ยวเชิงนิเวศ

องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเว

          การท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยไม่ทำลายหรือรบกวนที่อยู่อาศัย เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบไปยังพื้นที่ธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น จุดประสงค์อาจเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เดินทางจัดหาทุนเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศเพื่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างอำนาจทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นหรือเพื่อส่งเสริมความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและเพื่อสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศถือเป็นความพยายามที่สำคัญของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สัมผัสกับจุดหมายปลายทางที่ไม่ถูกแตะต้องโดยการแทรกแซงของมนุษย์ องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ องค์ประกอบด้านพื้นที่ เป็นลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เพื่อประสานการท่องเที่ยวกับความพอใจในการเรียนรู้และสัมผัสกับระบบนิเวศ (Eco-system) อาจมีบางแห่งที่รวมเอาลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ไว้(Nature-based tourism) โดยเฉพาะแม้ว่าจะมีความคาบเกี่ยวกันในพื้นที่ก็ตาม ในทำนองเดียวกันการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural tourism) จึงไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมด ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดการการท่องเที่ยวนั้นๆด้วย อาจเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น […]